Pripravujeme

v. havel / Ž O B R Á C K A  O P E R A  

réžia / Lukáš Brutovský

Adaptácia slávneho príbehu o Mackiem, vládcovi londýnskeho podsvetia a ženských sŕdc. Komédia o morálke s dvojitým dnom, v ktorej už dávno nie je jasné, kto je v skutočnosti gangster a kto policajt, kto pasák a kto prostitútka.

16 / 11 / 2018 / NÁRODNÝ DOM 

hrajú

Marek GEIŠBERG, Ján KOŽUCH, Ľubomíra KRKOŠKOVÁ, František VÝROSTKO, Alena PAJTINKOVÁ, Barbora PALČÍKOVÁ, Zuzana ROHOŇOVÁ, Eva GAŠPAROVÁ, Jaroslav KYSEL, Michal GAZDÍK, Tomáš GREGA, Daniel ŽULČÁK, Viliam HRIADEL a. h. 

p. kyrmezer / K O M E D I A  Č E S K Á  O  B O H A T C I  A  L A Z A R O V I 

réžia / Lukáš Brutovský

Biblický revival - muzikálna interpretácia renesančnej hry chce konfrontovať archetypálny príbeh so súčasnosťou. Dokáže sa nás ešte dotknúť? 

25 / 01 / 2019 / ŠTÚDIO 

hrajú

Lucia JAŠKOVÁ, Jana KOVALČIKOVÁ, Alena PAJTINKOVÁ, Barbora PALČÍKOVÁ, Zuzana ROHOŇOVÁ, Tomáš GREGA, Jaro KYSEL, Tomáš MISCHURA, Daniel ŽULČÁK

j. havelka, r. mankovecký a kol. /  Z E M  P A M Ä T Á    

réžia / Jiří Havelka

Autorský divadelný projekt, hudobná biografia Karola Duchoňa v réžii renomovaného českého režiséra Jiřího Havelku. 

hrajú

Eva GAŠPAROVÁ, Alena PAJTINKOVÁ, Barbora PALČIKOVÁ, Marek GEIŠBERG, Tomáš GREGA, Tomáš MISCHURA, František VÝROSTKO, Daniel ŽULČÁK

29 / 03 / 2019 / ŠTÚDIO 

i. horváthová / O S T R O V  

réžia / Marián Pecko 

 

Fragmenty zo života jedného domu a jednej rodiny. Na Bystričke pri Martine stojí dom, ktorý Alica Masaryková postavila na pamiatku svojej mamy Charlotty. Bystrička, ostrov medzi horami, sa stala na mnohé roky prázdninovým útočiskom rodiny Masarykovcov. Legenda tvrdí, že sa im tu žilo ako v raji.


hrajú
 

Jana OĽHOVÁ, Lucia JAŠKOVÁ, Zuzana ROHOŇOVÁ, Ľubomíra KRKOŠKOVÁ, Barbora PALČÍKOVÁ, Ján KOŽUCH, Tomáš GREGA, Marek GEIŠBERG, Jaro KYSEL

 

08 / 06 / 2019 / NÁRODNÝ DOM

 

V I D Í M E  Ť A !